Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 29. August 2018

Autoradioplasa ("os", "vi" eller "vores") driver https://www.autoradioplaza.com hjemmeside (i det følgende benævnt "tjenesten").

Denne side informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og videregivelse af personlige data, når du bruger vores Service og de valg, du har knyttet til disse data.

Vi bruger dine data til at levere og forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten accepterer du indsamling og brug af oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Medmindre andet er defineret i denne fortrolighedspolitik, har de udtryk, der bruges i denne fortrolighedspolitik, de samme betydninger som i vores Vilkår og betingelser, tilgængelige fra https://www.autoradioplaza.com

DEFINITIONER

 • Service: Tjenesten er https://www.autoradioplaza.com hjemmeside drevet af Avison BV
 • personoplysninger: Personlige Data betyder data om en levende person, der kan identificeres ud fra disse data (eller fra disse og andre oplysninger, som enten er i vores besiddelse eller sandsynligvis kommer i vores besiddelse).
 • Brugsdata: Brugsdata er data, der indsamles automatisk, enten genereret ved brug af Tjenesten eller fra selve Serviceinfrastrukturen (for eksempel varigheden af et sidebesøg).
 • Cookies: Cookies er små filer, der gemmes på din enhed (computer eller mobilenhed).
 • Dataansvarlig: Dataansvarlig betyder den fysiske eller juridiske person, der (enten alene eller i fællesskab eller til fælles med andre personer) bestemmer de formål, hvortil og den måde, hvorpå personlige oplysninger behandles eller skal behandles.Med henblik på denne privatlivspolitik er vi dataansvarlig for dine personlige Data.
 • Databehandlere (eller tjenesteudbydere): Databehandler (eller tjenesteudbyder) betyder enhver fysisk eller juridisk person, der behandler dataene på vegne af den dataansvarlige.Vi kan bruge tjenester fra forskellige tjenesteudbydere for at behandle dine data mere effektivt.
 • Registreret (eller bruger): Den registrerede er enhver levende person, der bruger vores Service og er genstand for personoplysninger.

INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER

Vi indsamler flere forskellige typer oplysninger til forskellige formål for at levere og forbedre vores Service til dig.

TYPER AF INDSAMLEDE DATA

PERSONOPLYSNINGER

Mens du bruger vores Service, kan vi bede dig om at give os visse personligt identificerbare oplysninger, der kan bruges til at kontakte eller identificere dig ("personlige Data"). Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Mailadresse
 • Fornavn og efternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, Stat, provins, Postnummer, By
 • Cookies og brugsdata

E-mail-annoncering hvis du ikke abonnerer på nyhedsbrevet og din ret til at fravælge hvis vi modtager din e-mail-adresse i forbindelse med salg af et produkt eller en tjeneste, og du ikke har fravalgt, og du ikke er en forbruger, der har sit sædvanlige opholdssted i Polen, forbeholder vi os ret til regelmæssigt at e-maile dig tilbud om produkter fra vores produktsortiment, der ligner dem, du allerede har købt. Dette tjener beskyttelsen af vores legitime interesser i at fremme og reklamere for vores produkter til kunder, der er altoverskyggende i processen med afvejning af interesser.

Du kan til enhver tid fravælge denne brug af din e-mail-adresse ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er angivet nedenfor, eller ved at bruge opt-out-linket i reklamemailen uden at pådrage sig omkostninger ud over omkostningerne ved overførsel beregnet til basissatserne.

BRUGSDATA

Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan tjenesten er tilgængelig og brugt ("brugsdata"). Disse brugsdata kan omfatte oplysninger såsom din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse), bro. ser-type, bro. ser-version, siderne i vores tjeneste, som du besøger, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, der bruges på disse sider, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

TRACKING & COOKIES DATA

Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktiviteten på vores Service, og vi har visse oplysninger.

Cookies er filer med en lille mængde data, som kan indeholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til dig fra en hjemmeside og gemmes på din enhed. Andre sporingsteknologier bruges også, såsom beacons, tags og scripts til at indsamle og spore oplysninger og til at forbedre og analysere vores Service.

Du kan bede din bro.ser om at afvise alle cookies eller angive, hvornår en cookie sendes. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan du muligvis ikke bruge nogle dele af vores Service.

Eksempler på Cookies Vi bruger:

 • Session Cookies. Vi bruger Session Cookies til at drive vores Service.
 • Præference Cookies. Vi bruger Præferencecookies til at huske dine præferencer og forskellige indstillinger.
 • Sikkerhedscookies. Vi bruger sikkerhedscookies til sikkerhedsformål.

BRUG AF DATA

Avison BV bruger de indsamlede data til forskellige formål:

 • Til at levere og vedligeholde vores Service
 • Til at underrette dig om ændringer i vores Service
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores tjeneste, når du vælger at gøre det
 • At yde kundesupport
 • At indsamle analyser eller værdifulde oplysninger, så vi kan forbedre vores Service
 • Til at overvåge brugen af vores Service
 • At opdage, forebygge og løse tekniske problemer
 • At give dig nyheder, særlige tilbud og generel information om andre varer, tjenester og begivenheder, som vi tilbyder, der ligner dem, som du allerede har købt eller forespurgt om, medmindre du har valgt ikke at modtage sådanne oplysninger

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL DEN GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), afhænger Avison BV ' s retsgrundlag for indsamling og brug af de personlige oplysninger, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, af de personlige Data, vi indsamler, og den specifikke kontekst, hvori vi indsamler dem.

Avison BV kan behandle dine personlige Data, fordi:

 • Vi skal indgå en kontrakt med dig
 • Du har givet os tilladelse til at gøre det
 • Behandlingen er i vores legitime interesser, og den tilsidesættes ikke af dine rettigheder
 • Til betalingsbehandlingsformål
 • At overholde loven

OPBEVARING AF DATA

Avison BV opbevarer kun dine personlige Data, så længe det er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi opbevarer og bruger dine personlige Data i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel hvis vi er forpligtet til at opbevare dine data for at overholde gældende love), løse tvister og håndhæve vores juridiske aftaler og politikker.

Avison BV opbevarer også brugsdata til interne analyseformål. Brugsdata opbevares generelt i en kortere periode, undtagen når disse data bruges til at styrke sikkerheden eller forbedre funktionaliteten af vores Service, eller vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i længere perioder.

OVERFØRSEL AF DATA

Dine oplysninger, herunder personlige Data, kan overføres til — og vedligeholdes på — computere placeret uden for din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor databeskyttelseslovgivningen kan afvige fra dem i din jurisdiktion.

Hvis du befinder dig uden for Holland og vælger at give os oplysninger, skal du være opmærksom på, at vi overfører dataene, herunder personlige Data, til Holland og behandler dem der.

Dit samtykke til denne privatlivspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din accept af denne overførsel.

Avison BV vil tage alle de nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, og ingen overførsel af dine personlige Data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerheden af dine data og andre personlige oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF DATA

FORRETNINGSTRANSAKTION

Hvis Avison BV er involveret i en fusion, erhvervelse eller salg af aktiver, kan dine personlige Data blive overført. Vi vil give besked, før dine personlige Data overføres og bliver underlagt en anden Privatlivspolitik.

OFFENTLIGGØRELSE FOR RETSHÅNDHÆVELSE

Under visse omstændigheder kan Avison BV være forpligtet til at videregive dine personlige Data, hvis det kræves af loven eller som svar på gyldige anmodninger fra offentlige myndigheder (f.eks.

LOVKRAV

Avison BV kan videregive dine personlige Data i god tro, at en sådan handling er nødvendig for at:

 • At overholde en juridisk forpligtelse
 • At beskytte og forsvare Avison BV ' s rettigheder eller ejendom
 • For at forhindre eller undersøge mulige forseelser i forbindelse med tjenesten
 • For at beskytte den personlige sikkerhed for brugere af Tjenesten eller offentligheden
 • For at beskytte mod juridisk ansvar

DATASIKKERHED

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk, at ingen metode til transmission via internettet eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige Data, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhed.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR)

Hvis du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheder. Avison BV sigter mod at tage rimelige skridt til at give dig mulighed for at rette, ændre, slette eller begrænse brugen af dine personlige Data.

Hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvis du ønsker, at de skal fjernes fra vores systemer, bedes du kontakte os.

Under visse omstændigheder har du følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Retten til at få adgang til, Opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig. Når det er muligt, kan du få adgang til, Opdatere eller anmode om sletning af dine personlige Data direkte i afsnittet Kontoindstillinger. Hvis du ikke selv kan udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for at hjælpe dig.
 • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har om dig, i et struktureret, maskinlæsbart og almindeligt anvendt format.
 • Retten til at tilbagekalde samtykke. Du har også ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, hvor Avison BV har påberåbt sig dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger.

Bemærk, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før du svarer på sådanne anmodninger.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For mere information, kontakt venligst din lokale databeskyttelsesmyndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

LUFTFARTSTJENESTEUDØVERNE

Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner til at lette vores Service ("tjenesteudbydere"), levere tjenesten på vores vegne, udføre servicerelaterede tjenester eller hjælpe os med at analysere, hvordan vores Service bruges.

Disse tredjeparter har kun adgang til dine personlige Data for at udføre disse opgaver på vores vegne og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til andre formål.

ANALYTICS

Vi kan bruge tredjeparts tjenesteudbydere til at overvåge og analysere brugen af vores Service.

 • Google Analytics: Google Analytics er en internetanalysetjeneste, der tilbydes af Google, og som sporer og rapporterer trafik på hjemmesiden. Google bruger de indsamlede data til at spore og overvåge brugen af vores Service. Disse data deles med andre Google-tjenester. Google kan bruge de indsamlede data til at kontekstualisere og personalisere annoncerne i sit eget annoncenetværk.Du kan fravælge at have gjort din aktivitet på tjenesten tilgængelig for Google Analytics ved at installere Google Analytics fravalgs-tilføjelsesprogrammet. Tilføjelsen forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.JS, analytics.JS og dc.JS) fra at dele oplysninger med Google Analytics om besøgsaktivitet.Du kan finde flere oplysninger om Googles praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på Googles hjemmeside om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår:https://policies.google.com/privacy?hl=en

ADFÆRDSMÆSSIG REMARKETING

Avison BV bruger remarketingtjenester til at annoncere på tredjepartshjemmesider til dig, efter du har besøgt vores tjeneste. Vi og vores tredjepartsleverandører bruger cookies til at informere, optimere og vise annoncer baseret på dine tidligere besøg på vores Service.

 • Google Ads: Google remarketing service leveres af Google Inc.Du kan fravælge Google Analytics til displayannoncering og tilpasse Google Displaynetværksannoncer ved at besøge siden Google Ads-indstillinger:http://www.google.com/settings/adsGoogle anbefaler også at installere Google Analytics-opt-out-tilføjelsesprogrammet –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - til din hjemmeside. Google Analytics giver besøgende mulighed for at forhindre, at deres data indsamles og bruges af Google Analytics.Du kan finde flere oplysninger om Googles praksis for beskyttelse af personlige oplysninger på Googles hjemmeside om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår:https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • FacebookFacebook remarketing service leveres af Facebook Inc.Du kan lære mere om interessebaseret annoncering fra Facebook ved at besøge denne side:https://www.facebook.com/help/164968693837950Følg disse instruktioner fra Facebook for at fravælge Facebook ' s interessebaserede annoncer:https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook overholder de selvregulerende principper for online Adfærdsannoncering, der er oprettet af Digital Advertising Alliance. Du kan også fravælge Facebook og andre deltagende virksomheder gennem Digital Advertising Alliance i USAhttp://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canadahttp://youradchoices.ca/ eller Den Europæiske Interactive Digital Advertising Alliance i Europahttp://www.youronlinechoices.eu/, eller fravælg ved hjælp af dine mobilenhedsindstillinger.

  For mere information om Facebook 's privatlivspraksis, Besøg Facebook' s datapolitik:https://www.facebook.com/privacy/explanation

BETALING

Vi kan levere betalte produkter og / eller tjenester inden for tjenesten. I så fald bruger vi tredjepartstjenester til betalingsbehandling (f.eks. betalingsprocessorer).

Vi vil ikke gemme eller indsamle dine betalingskortoplysninger. Disse oplysninger gives direkte til vores tredjepartsbetalingsbehandlere, hvis brug af dine personlige oplysninger er underlagt deres privatlivspolitik. Disse betalingsprocessorer overholder de standarder, der er fastsat af PCI-DSS, som forvaltes af PCI Security Standards Council, som er en fælles indsats fra mærker som Visa, MasterCard, American ekspres og Discover. PCI-DSS-krav hjælper med at sikre sikker håndtering af betalingsoplysninger.

De betalingsprocessorer, vi arbejder med, er:

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Vores Service kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive dirigeret til den pågældende tredjeparts hjemmeside. Vi anbefaler dig kraftigt at gennemgå privatlivspolitikken for alle sider, du besøger.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartssider eller-tjenester.

BØRNS PRIVATLIV

Vores Service henvender sig ikke til nogen under 18 år ("børn").

Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra nogen under 18 år. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dit barn har givet os personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige Data fra børn uden bekræftelse af forældrenes samtykke, tager vi skridt til at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

E-MAIL-ANNONCERING

E-mail-annoncering, hvis du abonnerer på nyhedsbrevet

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, sender vi dig regelmæssigt vores e-mail-nyhedsbrev baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6, stk.1, 1 lit. a) GDPR, ved hjælp af de data, der kræves eller videregives af dig separat til dette formål.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål kan du enten sende en besked til nedenstående kontaktmulighed eller bruge opt-out-linket i nyhedsbrevet. Ved afmelding sletter vi din e-mail-adresse, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os retten til yderligere at bruge dine personlige data i det omfang og den måde, der er tilladt i henhold til loven, som vi informerer dig om i denne meddelelse.

ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi kan opdatere vores Privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side.

Vi giver dig besked via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse om vores Service, inden ændringen træder i kraft, og opdaterer "ikrafttrædelsesdatoen" øverst i denne fortrolighedspolitik.

Du rådes til at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Ændringer i denne privatlivspolitik er effektive, når de offentliggøres på denne side.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os:

 • Via e-mail: info@avison.eu

Login

Glemt din adgangskode?

Har du ikke en konto endnu?
Opret konto