Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Autoradioplaza ("Witryna", "my", "my", lub "nasz") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, korzystasz z naszych usług lub dokonujesz zakupu na autoradioplaza.com ("Witryna") lub w inny sposób komunikujesz się z nami (łącznie "Usługi"). Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, "Ty" i "twój" oznacza Ciebie jako użytkownika Usług, niezależnie od tego, czy jesteś klientem, osobą odwiedzającą witrynę internetową, czy inną osobą fizyczną, której informacje zebraliśmy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Korzystając z Usług i uzyskując do nich dostęp, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z Usług ani nie uzyskuj do nich dostępu.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Zamieścimy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Aby świadczyć Usługi, gromadzimy i gromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dane osobowe użytkownika z różnych źródeł, jak określono poniżej. Gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje różnią się w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję.

Oprócz konkretnych zastosowań określonych poniżej, możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o tobie, aby komunikować się z tobą, świadczyć Usługi, przestrzegać wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych, egzekwować wszelkie obowiązujące warunki świadczenia usług oraz chronić lub bronić Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy na twój temat, zależą od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą Witryną i korzystasz z naszych Usług. Kiedy używamy terminu "dane osobowe", odnosimy się do informacji, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z użytkownikiem. W poniższych sekcjach opisano kategorie i konkretne rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie

Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować:

 • Podstawowe dane kontaktowe w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Informacje o zamówieniu w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o koncie w tym nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające.
 • Informacje o zakupach w tym przedmioty, które przeglądasz, umieszczasz w koszyku lub dodajesz do listy życzeń.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta w tym informacje, które zdecydujesz się podać w komunikacji z nami, na przykład podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać od użytkownika bezpośredniego przekazania nam pewnych informacji o sobie. Możesz zdecydować się nie podawać tych informacji, ale może to uniemożliwić korzystanie z tych funkcji lub uzyskiwanie do nich dostępu.

Informacje zbierane przez nas za pomocą plików cookie

Automatycznie zbieramy również pewne informacje o twoich interakcjach z Usługami ("Dane o użytkowaniu"). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele i podobne technologie ("Pliki cookie"). Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszej Witryny i korzystasz z niej oraz ze swojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje dotyczące interakcji z Usługami.

Informacje uzyskiwane przez nas od stron trzecich

Wreszcie, możemy uzyskiwać informacje o tobie od stron trzecich, w tym od sprzedawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takich jak:

 • Firmy obsługujące naszą Stronę i Usługi, takie jak Shopify.
 • Nasze podmioty przetwarzające płatności, które gromadzą informacje o płatnościach (np. konto bankowe, informacje o karcie kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetwarzania płatności w celu realizacji zamówień i dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, w celu wykonania naszej umowy z Tobą.
 • Gdy odwiedzasz naszą Witrynę, otwierasz lub klikasz wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub strony trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy programistyczne, biblioteki stron trzecich i pliki cookie.

Wszelkie informacje uzyskane od stron trzecich będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji przekazywanych nam przez strony trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani praktyki stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą sekcją, Witryny internetowe i łącza stron trzecich.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 • Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci Usługi w celu wykonania naszej umowy z Tobą, w tym w celu przetwarzania Twoich płatności, realizacji Twoich zamówień, wysyłania Ci powiadomień związanych z Twoim kontem, zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcjami, w celu tworzenia, utrzymywania i w inny sposób zarządzania Twoim kontem, organizowania wysyłki, ułatwiania wszelkich zwrotów i wymian oraz umożliwienia Ci publikowania recenzji.
 • Marketing i reklama. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie wiadomości marketingowych, reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub poczty tradycyjnej, a także do wyświetlania reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystanie twoich danych osobowych w celu lepszego dostosowania Usług i reklam na naszej Stronie i innych stronach internetowych.
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom. Używamy twoich danych osobowych do wykrywania, badania lub podejmowania działań związanych z możliwymi nieuczciwymi, nielegalnymi lub złośliwymi działaniami. Jeśli zdecydujesz się korzystać z Usług i zarejestrować konto, jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych logowania do konta. Zdecydowanie zalecamy, abyś nie udostępniał nikomu swojej nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępu. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast.
 • Komunikacja z Tobą. Używamy twoich danych osobowych, aby zapewnić ci wsparcie klienta i ulepszyć nasze Usługi. Leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby móc reagować na Twoje potrzeby, świadczyć Ci skuteczne usługi i utrzymywać z Tobą relacje biznesowe.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy w związku z zasilaniem naszego sklepu za pomocą Shopify, zobacz https://www.shopify.com/legal/cookies. Używamy plików cookie do zasilania i ulepszania naszej Witryny i naszych Usług (w tym do zapamiętywania Twoich działań i preferencji), do prowadzenia analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkownika z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie w celu administrowania, ulepszania i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić stronom trzecim i dostawcom usług na korzystanie z plików cookie na naszej Stronie w celu lepszego dostosowania usług, produktów i reklam na naszej Stronie i innych stronach internetowych.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki. Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania i może spowodować, że niektóre Usługi, w tym niektóre funkcje i ogólne funkcje, będą działać nieprawidłowo lub nie będą już dostępne. Ponadto blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić nam udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.

W jaki sposób ujawniamy dane osobowe

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w uzasadnionych celach, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Takie okoliczności mogą obejmować:

 • Z dostawcami lub innymi stronami trzecimi, które świadczą usługi w naszym imieniu (np. zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja i wysyłka).
 • Partnerom biznesowym i marketingowym, w tym Shopify, w celu świadczenia usług i reklamowania się. Używamy Shopify do obsługi spersonalizowanych reklam za pomocą usług stron trzecich. Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać Twoje dane zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony prywatności.
 • Gdy kierujesz, prosisz nas lub w inny sposób wyrażasz zgodę na ujawnienie przez nas pewnych informacji stronom trzecim, na przykład w celu wysłania Ci produktów lub poprzez korzystanie z widżetów mediów społecznościowych lub integracji logowania, za Twoją zgodą.
 • Z naszymi podmiotami stowarzyszonymi lub w inny sposób w ramach naszej grupy korporacyjnej, w naszym uzasadnionym interesie prowadzenia udanego biznesu.
 • W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych (w tym w celu reagowania na wezwania sądowe, nakazy przeszukania i podobne żądania), w celu egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych (oznaczonych *) o użytkownikach w celach określonych powyżej w następujących przypadkach "Jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe" oraz "Jak ujawniamy Twoje dane osobowe":

Kategoria Kategorie odbiorców
 • Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zamówieniach i kontach
 • Informacje handlowe, takie jak informacje o zamówieniach, informacje o zakupach i informacje dotyczące obsługi klienta
 • Aktywność internetowa lub inna podobna aktywność sieciowa, taka jak dane o użytkowaniu
 • Sprzedawcy i strony trzecie, które świadczą usługi w naszym imieniu (takie jak dostawcy usług internetowych, podmioty przetwarzające płatności, partnerzy realizujący zamówienia, partnerzy obsługujący klientów i dostawcy usług analizy danych)
 • Partnerzy biznesowi i marketingowi
 • Podmioty stowarzyszone

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celu wnioskowania o Twoich cechach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy "sprzedawaliśmy" i "udostępnialiśmy" (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) dane osobowe w celu zaangażowania się w działania reklamowe i marketingowe w następujący sposób.

Kategoria danych osobowych Kategorie odbiorców
Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zamówieniach i kontach Partnerzy biznesowi i marketingowi
Informacje handlowe, takie jak rejestry zakupionych produktów lub usług oraz informacje o zakupach Partnerzy biznesowi i marketingowi
Aktywność internetowa lub inna podobna aktywność sieciowa, taka jak Dane o użytkowaniu Partnerzy biznesowi i marketingowi

Treści generowane przez użytkownika

Usługi mogą umożliwiać publikowanie recenzji produktów i innych treści generowanych przez użytkowników. Jeśli zdecydujesz się przesłać treści generowane przez użytkowników do dowolnego publicznego obszaru Usług, treści te będą publiczne i dostępne dla każdego.

Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które zdecydujesz się udostępnić innym, i nie możemy zapewnić, że strony, które mają dostęp do takich informacji, będą szanować Twoją prywatność lub zapewnią jej bezpieczeństwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub otrzymujesz od stron trzecich.

Witryny i łącza stron trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn lub innych platform internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Jeśli korzystasz z linków do stron niepowiązanych lub niekontrolowanych przez nas, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności i bezpieczeństwa oraz innymi warunkami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo takich stron, w tym za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji znalezionych na tych stronach. Informacje, które podajesz w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje, które udostępniasz na platformach społecznościowych stron trzecich, mogą być również widoczne dla innych użytkowników Usług i / lub użytkowników tych platform stron trzecich bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub przez stronę trzecią. Umieszczenie przez nas takich linków samo w sobie nie oznacza żadnego poparcia dla treści na takich platformach ani ich właścicieli lub operatorów, z wyjątkiem przypadków ujawnionych w Usługach.

Dane dzieci

Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, aby zażądać ich usunięcia.

Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie posiadamy faktycznej wiedzy o "udostępnianiu" lub "sprzedawaniu" (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich danych

Pamiętaj, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione i nie możemy zagwarantować "doskonałego bezpieczeństwa". Ponadto wszelkie informacje, które do nas wysyłasz, mogą nie być bezpieczne podczas przesyłania. Zalecamy, abyś nie używał niezabezpieczonych kanałów do przekazywania nam wrażliwych lub poufnych informacji.

To, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, zależy od różnych czynników, takich jak to, czy potrzebujemy tych informacji do prowadzenia Twojego konta, świadczenia Usług, wypełniania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania innych obowiązujących umów i zasad.

Twoje prawa i wybory

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć niektóre lub wszystkie wymienione poniżej prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te nie są jednak bezwzględne, mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoje żądanie zgodnie z prawem.

 • Prawo dostępu/wiedzy. Możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym szczegółów dotyczących sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane.
 • Prawo do usunięcia. Możesz mieć prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do poprawiania. Możesz mieć prawo zażądać poprawienia niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami możesz mieć prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do zażądania przekazania ich stronie trzeciej.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży, udostępniania lub reklamy ukierunkowanej. Możesz mieć prawo do zażądania od nas, abyśmy nie "sprzedawali" lub "udostępniali" Twoich danych osobowych lub do rezygnacji z przetwarzania Twoich danych osobowych w celach uznawanych za "reklamę ukierunkowaną", zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach o ochronie prywatności. Pamiętaj, że jeśli odwiedzasz naszą Witrynę z włączonym sygnałem preferencji rezygnacji Global Privacy Control, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, automatycznie potraktujemy to jako prośbę o rezygnację ze "sprzedaży" lub "udostępniania" informacji dla urządzenia i przeglądarki, których używasz do odwiedzenia Witryny.
 • Prawo do ograniczenia i/lub rezygnacji z wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Możesz mieć prawo do nakazania nam ograniczenia wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas wrażliwych danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do świadczenia Usług lub dostarczania towarów, których przeciętna osoba fizyczna może racjonalnie oczekiwać.
 • Ograniczenie przetwarzania: Możesz mieć prawo poprosić nas o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania przez nas danych osobowych.
 • Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz mieć prawo do wycofania tej zgody.
 • Odwołanie: Możesz mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, jeśli odmówimy przetworzenia Twojego wniosku. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę.
 • Zarządzanie preferencjami komunikacyjnymi: Możemy wysyłać Ci promocyjne wiadomości e-mail, a Ty możesz zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych wiadomościach e-mail. Jeśli zrezygnujesz, możemy nadal wysyłać Ci wiadomości e-mail o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości dotyczące Twojego konta lub złożonych przez Ciebie zamówień.

Możesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, jeśli jest to wskazane na naszej Stronie lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z któregokolwiek z tych praw. Przed udzieleniem merytorycznej odpowiedzi na żądanie może być konieczne zebranie od Ciebie informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, takich jak adres e-mail lub informacje o koncie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do składania wniosków w jego imieniu w celu skorzystania z przysługujących mu praw. Przed zaakceptowaniem takiego wniosku od agenta będziemy wymagać, aby agent dostarczył dowód, że upoważniłeś go do działania w Twoim imieniu, i możemy wymagać, abyś zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio z nami. Odpowiemy na Twoją prośbę w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Korzystamy z usług reklamowych Shopify, takich jak Shopify Audiences, aby spersonalizować reklamy wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich. Aby uniemożliwić sprzedawcom Shopify korzystającym z tych usług reklamowych wykorzystywanie Twoich danych osobowych do takich usług, odwiedź stronę https://privacy.shopify.com/en.

Reklamacje

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, w zależności od miejsca zamieszkania możesz mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej lub złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Użytkownicy międzynarodowi

Pamiętaj, że możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem, w którym mieszkasz, w tym w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników oraz zewnętrznych usługodawców i partnerów w tych krajach.

Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach przekazywania danych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej lub wszelkie równoważne umowy wydane przez odpowiedni właściwy organ Wielkiej Brytanii, chyba że przekazanie danych nastąpi do kraju, który został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, zadzwoń pod numer +31850609919 lub napisz do nas na adres info@autoradioplaza.com lub skontaktuj się z nami pod adresem Avison BV, Zandlaan 14, 6717 LP Ede, Holandia.

  Zaloguj sie

  Zapomniałeś hasła?

  Nie masz jeszcze konta?
  Utwórz konto