Term & villkor

Introduktion
Dessa är våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor gäller alltid när du använder vår webbplats eller gör en beställning via vår webbplats, och de innehåller viktig information åt dig som köpare. Läs dem noggrant. Vi rekommenderar också att du sparar eller skriver ut dessa allmänna villkor så att du kan konsultera dem vid ett senare tillfälle.

Artikel 1. Definitioner
1.1. Trendgo BV: Baserat i Amerfoort och registrerad hos handelskammaren under filnummer 74570587, handel som Trendgo BV.
1.2. Hemsida: Webbplatsen för Trendgo BV, som finns på www.avison.eu och alla dess underdomäner.
1.3. Klient: Den naturliga personen eller företaget som ingår ett avtal med Trendgo BV och/eller är registrerat på webbplatsen.
1.4. Avtal: Varje arrangemang eller avtal mellan Trendgo BV och klienten som de allmänna villkoren är en integrerad del.
1.5. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor.

Artikel 2. Användbarhet av de allmänna villkoren
2.1. De allmänna villkoren gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser av Trendgo BV, såvida inte uttryckligen avtalats på annat sätt skriftligt.
2.2. Om klienten i sin beställning, bekräftelse eller någon annan kommunikation som påstår godkännande av de allmänna villkoren och bestämmelserna inkluderar alla bestämmelser som skiljer sig från eller inte ingår i de allmänna villkoren, kommer sådana bestämmelser endast att vara bindande vid Trendgo BV om och i Så långt som Trendgo BV har accepterat dem skriftligen.
2.3. I fall där specifika produkt- eller servicerelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor, kan klienten alltid åberopa det tillämpliga villkoret som är mest gynnsamt för honom i händelse av oförenliga allmänna villkor.

Artikel 3. Priser och information
3.1. Alla priser som publicerats på webbplatsen och i andra material som härstammar från Trendgo BV inkluderar skatter och andra avgifter som införts av regeringen, såvida inget annat anges på webbplatsen.
Om fraktkostnaderna debiteras kommer dessa att tydligt anges i god tid innan kontraktet avslutas. Dessa kostnader kommer också att visas separat i beställningsprocessen.
3.2. Innehållet på webbplatsen är sammansatt med den största vården. Trendgo BV kan dock inte garantera att all information på webbplatsen är korrekt och fullständig hela tiden. Alla priser och annan information som publiceras på webbplatsen och i andra material som härstammar från Trendgo BV är föremål för uppenbar programmering och skrivfel.
3.3. Trendgo BV kan inte hållas ansvarig för avvikelser i färg som är resultatet av kvaliteten på färgerna som visas på skärmen.

Artikel 4. Slutsats av avtalet
4.1. Avtalet kommer att anses att för närvarande avslutas klienten accepterar erbjudandet om Trendgo BV med förbehåll för villkoren som fastställts av Trendgo BV.
4.2. Om klienten har accepterat erbjudandet med elektroniska medel kommer Trendgo BV att bekräfta mottagandet av acceptans av erbjudandet med elektroniska medel utan dröjsmål. Tills ett sådant mottagande av godkännande har bekräftats kommer klienten att ha möjlighet att säga upp avtalet.
4.3. Om det konstateras att klienten har tillhandahållit felaktiga uppgifter, genom att acceptera eller på annat sätt ingå avtalet.

Artikel 5. Registrering
5.1. För att göra optimal användning av webbplatsen kan klienten registrera dig med registreringsformuläret/alternativet för inloggning på webbplatsen.
5.2. Under registreringsprocessen kommer klienten att uppmanas att välja ett användarnamn och lösenord som han kan logga in på webbplatsen. Klienten ensam ansvarar för att välja ett tillräckligt tillförlitligt lösenord.
5.3. Klienten måste behålla sina inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord strikt konfidentiellt. Trendgo BV kan inte hållas ansvarig för missbruk av inloggningsuppgifterna och har alltid rätt att anta att klienten som loggar in på webbplatsen är den part som den bekänner att vara. Klienten ansvarar för och bär den fulla risken för alla åtgärder och transaktioner som utförs via klientens konto.
5.4. Om klienten vet eller har anledning att misstänka att dess inloggningsuppgifter har blivit tillgängliga för obehöriga parter, kommer det att krävas att ändra lösenordet så snart som möjligt och/eller meddela Trendgo BV i enlighet därmed för att tillåta Trendgo BV att vidta lämpliga åtgärder .

Artikel 6. Utförande av avtalet
6.1. Så snart Trendgo BV har fått beställningen kommer den att skicka produkterna till klienten utan dröjsmål och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.
6.2. Trendgo BV har behörighet att engagera tredje parter i uppfyllandet av sina skyldigheter enligt avtalet.
6.3. Långt före det datum då avtalet är undertecknat kommer information att publiceras på webbplatsen som tydligt beskriver hur och termen inom vilket produkterna kommer att levereras. Om ingen leveransperiod har avtalats eller anges kommer produkterna att levereras inom 30 dagar senast.
6.4. Om Trendgo BV inte kan leverera produkterna inom den överenskomna termen kommer det att meddela klienten i enlighet därmed. I så fall kan klienten antingen besluta att gå med på ett nytt leveransdatum eller att säga upp avtalet utan att ha några kostnader.
6.5. Trendgo BV råder klienten att inspektera produkterna vid leverans och att rapportera eventuella fel inom en lämplig period, helst skriftligen eller via e -post. Mer information finns i artikeln om garanti och överensstämmelse.
6.6. Riskerna som är förknippade med produkterna kommer att överföras till klienten så snart produkterna levereras på den överenskomna leveransadressen.
6.7. Om den beställda produkten inte längre kan levereras, har Trendgo BV rätt att leverera en produkt som är jämförbar i naturen och kvaliteten med den beställda produkten. I så fall kommer klienten att ha rätt att säga upp avtalet utan att ha några kostnader och att returnera produkten gratis.

Artikel 7. Rätt till uttag/avkastning
Du har rätt att avbryta detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Avbokningsperioden kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag du förvärvar, eller en annan parti annan än transportören och indikeras av du förvärvar, fysiskt besittning av det sista godet.

För att utöva rätten att avbryta måste du informera oss om ditt beslut att avbryta detta kontrakt med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade modellavbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbokningsfristen är det tillräckligt för dig att skicka din kommunikation angående din utövande av avbrytningsrätten innan avbokningsperioden har löpt ut.

Effekter av avbokning

Om du avbryter detta kontrakt kommer vi att ersätta alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de kompletterande kostnaderna som uppstår om du valde en typ av leverans annan än leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödig försening och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att dra sig ur detta kontrakt. Vi kommer att göra ersättningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; I vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning. Vi kan återkalla återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller om du har levererat bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vad som är tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss, utan onödig försening och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du kommunicerar ditt uttag från detta kontrakt till oss. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har gått ut. Du måste bära de direkta kostnaderna för att återlämna varorna. Du är endast ansvarig för något minskat värde på varorna som härrör från hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varorna, egenskaperna och funktionen.

Returadress:
Kontrollera retursidan.

Artikel 8. Återtagande för företagskunder
8.1. Den föregående artikeln till höger om uttag ska på motsvarande sätt gälla för affärsorder, förutom att:

  • Affärskund måste lösa upp avtalet med Trendgo BV inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.
  • Efter mottagandet av avkastningen med Trendgo BV återbetalas endast inköpspriset till företagskund efter mottagandet av den fullständiga beställningen av Trendgo BV återbetalas hela inköpspriset. Kunden bär emellertid kostnaderna för att returnera produkterna.- Så snart som möjligt, men i alla händelser inom 30 dagar efter upplösning av avtalet och mottagandet av avkastning av Trendgo BV kommer alla (förskott) betalningar som görs av företagskund att återbetalas .

Artikel 9. Betalning
9.1. Klienten ska betala beloppen på grund av Trendgo BV i enlighet med beställningsförfarandet och eventuella betalningsmetoder som anges på webbplatsen. Trendgo BV är gratis att erbjuda alla betalningsmetoder som du väljer och kan ändra dessa metoder när som helst.

Artikel 10. Garanti och överensstämmelse
10.1. Den här artikeln gäller endast om klienten är en naturlig person som inte agerar i sin professionella eller kommersiella kapacitet. Om Trendgo BV ger en separat garanti för produkterna då, utan fördomar till ovannämnda, gäller detta för alla typer av kunder.
10.2. Trendgo BV garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och med de befintliga lagstiftningsbestämmelserna och/eller regeringsregler som är i kraft från dagen för att ingå i Överenskommelsen. Om specifikt överenskommits garanterar Trendgo BV också att produkten är lämplig för annat än normalt användning.
10.3. Om den levererade produkten inte är i överensstämmelse med avtalet, måste klienten informera Trendgo BV inom rimlig tid efter att han har upptäckt felet.
10.4. Om Trendgo BV anser att klagomålet ska vara korrekt kommer de felaktiga produkten att repareras, ersättas eller återbetalas i samråd med klienten. Det maximala kompensationsbeloppet är att ta hänsyn till artikeln om ansvar, lika med det pris som betalas av klienten för produkten.

Artikel 11. Garanti för företagsköp
11.1. Trendgo BV garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och med de befintliga lagstiftningsbestämmelserna och/eller regeringsregler som är i kraft från dagen för att ingå i Överenskommelsen. Om specifikt överenskommits garanterar Trendgo BV också att produkten är lämplig för annat än normalt användning. Annars tillämpar det att produkten är lämplig för normal användning.
11.2. Om den levererade produkten inte är i överensstämmelse med avtalet, måste kunden informera Trendgo BV inom rimlig tid efter att han har upptäckt felet.
11.3. Om Trendgo BV anser att klagomålet är korrekt kommer de felaktiga produkten att repareras, ersättas eller (delvis) återbetalas i samråd med kunden.

Artikel 12. Klagomålhanteringsförfarande
12.1. Om klienten har några klagomål i samband med en produkt (i enlighet med artikeln om garantier och överensstämmelse) och/eller om andra aspekter av Trendgo BV: s tjänst, kan den lämna in ett klagomål per telefon, via e -post eller via post. Se kontaktinformationen längst ner i de allmänna villkoren.
12.2. Trendgo BV kommer att svara på klagomålet så snart som möjligt och i alla fall inom tre dagar efter att ha fått det. Om det ännu inte är möjligt för Trendgo BV att formulera en materiell reaktion på klagomålet vid den tiden, kommer Trendgo BV att bekräfta mottagandet av klagomålet inom tre dagar efter att ha fått det och ge en indikation på den löptid inom vilken det förväntar sig att kunna kunna för att ge en materiell eller definitiv reaktion på klientens klagomål.
12.3. Om klienten är en naturlig person som inte agerar i sin professionella eller kommersiella kapacitet, kan den lämna in ett klagomål via den europeiska plattformen för tvistlösning, tillgänglig på: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Ansvar
13.1. Den här artikeln gäller endast om klienten är en naturlig person eller en juridisk enhet som agerar i en professionell eller kommersiell kapacitet.
13.2. Det totala ansvaret för Trendgo BV för klienten på grund av ett hänförligt underlåtenhet att utföra avtalet är begränsat till ersättning som inte överskrider det pris som anges för det specifika avtalet (inklusive moms).
13.3. Ansvaret för Trendgo BV för klienten för indirekt skada eller förlust, som i alla fall inkluderar - men är uttryckligen inte begränsat till - följdskador, förlorad vinst, förlorade besparingar, förlust av data och skador på grund av affärsavbrott, är uteslutet uteslutet .
13.4. Bortsett från de fall som hänvisas till i de två tidigare styckena i denna artikel, är Trendgo BV inte föremål för något ansvar alls för klienten för skadestånd, oavsett grund som skadeståndsåtgärderna bygger på. De begränsningar som anges i denna artikel kommer dock att upphöra att tillämpas om och i den mån skadan eller förlusten är resultatet av en avsiktlig handling eller grov vårdslöshet från Trendgo BV.
13.5. Trendgo BV kommer endast att vara ansvarig gentemot klienten på grund av ett hänförligt misslyckande vid utförandet av ett avtal om klienten ger ett korrekt meddelande om standard till Trendgo BV utan försening som föreskriver en rimlig tid att avhjälpa misslyckandet och Trendgo BV fortsätter också att inte utföra sina skyldigheter efter den perioden. Meddelandet om standard måste innehålla en beskrivning av felet i så mycket detalj som möjligt för att göra det möjligt för Trendgo BV att ge ett adekvat svar.
13.6. Alla evenemang som ger rätt till ersättning är alltid underlagt att klienten rapporterar skadorna eller förlusten skriftligen till Trendgo BV så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar efter att skadan eller förlusten har uppstått.
13.7. I händelse av Force Majeure Trendgo kan BV inte betala ersättning för någon skada eller förlust som klienten har uppstått som ett resultat.

Artikel 14. Personliga detaljer
14.1. Trendgo BV kommer att behandla kundens personliga uppgifter i enlighet med integritetsförklaringen, som kan hittas på https://www.avison.eu/privacy-policy/.

Artikel 15. Slutliga bestämmelser
15.1. Detta avtal regleras av lagarna i landet för etablering av WebShop.
15.2. I den mån som inte har dikterats på annat sätt av obligatorisk lag kommer alla tvister som följer från avtalet att överlämnas till den behöriga holländska domstolen i distriktet där Trendgo BV har sitt registrerade kontor.
15.3. Om någon bestämmelse som anges i dessa allmänna villkor och villkor bör visa sig vara ogiltiga, kommer detta inte att påverka giltigheten av de allmänna villkoren som helhet. I så fall kommer parterna att fastställa en eller flera nya bestämmelser som ersätts som kommer att återspegla den ursprungliga bestämmelsen så mycket som är möjligt enligt lagen.
15.4. Termen "skriven" i dessa allmänna villkor hänvisar också till kommunikation via e -post och fax, förutsatt att avsändarens identitet och integriteten i e -postmeddelandet har fastställts tillräckligt.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa allmänna villkor, vänligen kontakta oss via e -post eller brev.

Trendgo bv
Zandlaan 14
6717LP EDE
Nederländerna

Handelskammare 74570587
info@avison.eu

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Har du inte ett konto än?
Skapa konto