privacybeleid

Ingangsdatum: 29 augustus 2018

Autoradioplaza ("ons"," wij "of" onze") exploiteert de https://www.autoradioplaza.com website (hierna "de dienst"genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Service en de keuzes die u met die gegevens heeft geassocieerd.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk vanaf https://www.autoradioplaza.com

DEFINITIE

 • Dienst: Dienst is de https://www.autoradioplaza.com website beheerd door Avison BV
 • persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die ofwel in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de dienst, hetzij door de diensteninfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookie: Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).
 • Gegevensbeheerder: Voor de verwerking verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in gemeenschappelijk overleg met andere personen) het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens vaststelt.Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)): Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.We kunnen de diensten van verschillende dienstverleners gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of gebruiker)): De betrokkene is ieder levend individu dat gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te bieden en te verbeteren.

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens

E-mail advertising als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om opt-out als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u niet heeft gekozen en u bent geen consument die zijn gewone verblijfplaats in Polen heeft, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mail aanbiedingen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het bevorderen en adverteren van onze producten aan klanten die bij het afwegen van belangen de overhand hebben.

U kunt op elk moment af van dit gebruik van uw e-mailadres door het verzenden van een bericht naar de contactoptie hieronder gespecificeerd of door gebruik te maken van de opt-out link in de reclame-e-mail, zonder het maken van kosten buiten de kosten van de overdracht berekend op de basistarieven.

GEBRUIKSGEGEVENS

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt benaderd en gebruikt ("gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocol van uw computer (bv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina 's van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u aan deze pagina' s besteedt, unieke apparaatidentifiers en andere diagnostische gegevens.

TRACKING & COOKIES gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die mogelijk een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies.We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeurscookies.We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies.We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Avison BV gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSVERORDENING (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de juridische basis van Avison BV voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Avison BV kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u sluiten
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet ondermijnd door uw rechten
 • Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
 • Om te voldoen aan de wet

BEHOUD VAN GEGEVENS

Avison BV bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Avison BV bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar Nederland overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Avison BV zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

ZAKELIJKE TRANSACTIE

Als Avison BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

BEKENDMAKING VOOR WETHANDHAVING

Onder bepaalde omstandigheden kan Avison BV worden vereist om uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

WETTELIJKE VEREISTEN

Avison BV kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken dat dergelijke actie nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Avison BV te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

VEILIGHEID VAN GEGEVENS

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN ONDER DE ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSVERORDENING (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Avison BV streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden over welke persoonlijke gegevens we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden beschikt u over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben.Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of aanvragen in uw sectie met accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie.U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking.U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.U heeft het recht om een ​​kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.
 • Het recht om toestemming in te trekken.  U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Avison BV op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

DIENSTVERLENERS

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("serviceproviders"), de service namens ons te leveren, servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

ANALYTICA

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics: Google Analytics is een websitedienst die wordt aangeboden door Google en die het websiteverkeer traceert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google mag de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.U kunt opt-out van het maken van uw activiteit op de Dienst Beschikbaar voor Google Analytics door het installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. De add-on voorkomt de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) van het delen van informatie met Google Analytics over bezoekactiviteiten.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

GEDRAGS-REMARKETING'

Avison BV maakt gebruik van remarketing diensten om te adverteren op websites van derden naar u nadat u onze dienst bezocht. Wij en onze leveranciers van derden gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en te bedienen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google AdWords: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc.U kunt opt-out van Google Analytics voor het weergeven van reclame en de Google Display Network-advertenties aanpassen door een bezoek te brengen aan de pagina met Google-advertenties-Instellingen: http://www.google.com/settings/adsGoogle adviseert ook het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor je webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • FacebookFacebook Facebook remarketing service wordt geleverd door Facebook Inc.U kunt meer te weten komen over interest-gebaseerde reclame van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950Om Facebook Facebook ' s interessante advertenties te ontzeggen, volg deze instructies van Facebook:https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook houdt zich aan de Zelfreguleringsbeginselen voor online gedragsreclame die door de Digital Advertising Alliance zijn vastgesteld. U kunt ook opt-out van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Alliantie voor interactieve digitale reclame in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met behulp van uw mobiele apparaatinstellingen.

  Bezoek Facebook Facebook voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

BETALING

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten binnen de dienst. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betalingskaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze betalingsverwerkers van derden wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betaalprocessoren houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, wat een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten dragen bij tot een veilige behandeling van betalingsinformatie.

De payment processors waarmee we werken zijn:

LINKS NAAR ANDERE SITES

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden geëxploiteerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van derden sites of diensten.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze dienst richt zich niet tot iemand jonger dan 18 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

E-MAIL RECLAME

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG, met gebruik van de gegevens die u hiervoor afzonderlijk vereist of openbaar maakt.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de omvang en op de wijze toegestaan ​​door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren .

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@avison.eu

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.